Thursday, October 3, 2013

Moonlight

Moonlight is sculpture.  
~Nathaniel Hawthorne~